KONTAKT

SEDENT-Senica s.r.o., Štefánikova 1597/11, 905 01 Senica
zapísaná v OR OS Trnava, odd. Sro, vložka č. 26456/T

IČO: 45 919 631, DIČ: 2023139921, IČ DPH: SK2023139921

Štatutárny orgán: †MUDr. Miloš Orgoník, Bohumil Polák dipl. z. t., MUDr. Mária Brichtová

 

Zubná ambulancia

† MUDr. Miloš Orgoník

MUDr. Ivan Gajdoš

 034 657 4469 / +421 905 432 757

Miriama Kocúriková

MUDr. Mária Brichtová

 034 657 4950 / +421 901 276 568

Alena Vrbová

MUDr. Pavol Gašpar  +421 948 129 560

Katarína Provazníková

MUDr. Monika Poláková  +421 948 509 404 Renáta Smetanová

Čelustná ortopédia ortodoncia  

MUDr. Jana Gašparová

MUDr.Pavol Gašpar

 034 657 4644 

 +421 948 129 560

Marica Holkovičová
Zubná technika   
Bohumil Polák dipl. z. t.
 +421 905 869 954
 
Bc. Bohumil Polák ml.    
Oľga Hercegová dipl. z. t.
 034 657 4738
 
Valéria Hluchá
 034 657 4738
 
RTG
PhDr. Zdenka Orgoníková 034 657 1031  
Google map: 48.681966, 17.370597