KONTAKT

SEDENT-Senica s.r.o., Štefánikova 1597/11, 905 01 Senica
zapísaná v OR OS Trnava, odd. Sro, vložka č. 26456/T

IČO: 45 919 631, DIČ: 2023139921, IČ DPH: SK2023139921

Štatutárny orgán: MUDr. Miloš Orgoník, Bohumil Polák, MUDr. Mária Brichtová

e-mail: sedent@sedent.sk; stomasen@sedent.sk

 

Zubná ambulancia RVG pracovisko

   zdravotná sestra  

MUDr. Miloš Orgoník

+421 905 432 757

034 657 4469

Renáta Smetanová

Miriama Kocúriková

sedent@sedent.sk

Čelustná ortopédia ortodoncia

MUDr. Jana Gašparová

MUDr. Pavol Gašpar

034 657 4644

+421 948 129 560

Marica Holkovičová

Jana Patáková

Zuzana Havlová

stomasen@sedent.sk
Zubná ambulancia
MUDr. Mária Brichtová +421 901 276 568

034 657 4950

Anna Pavlíková sedent@sedent.sk
MUDr. Pavol Gašpar  +421 948 129 560
Katarína Provazníková sedent@sedent.sk
MUDr. Monika Poláková +421 948 509 404 Darina Zlochová sedent@sedent.sk
Zubná technika   
Bohumil Polák dipl. z. t.
 +421 905 869 954
  sedent@sedent.sk
Bc. Bohumil Polák ml.      
Oľga Hercegová dipl. z. t.
 034 657 4738
  sedent@sedent.sk
Valéria Hluchá
 034 657 4738
  sedent@sedent.sk
RTG
Jarmila Prokešová 034 657 1031   stomasen@sedent.sk