STOMASEN n.o

STOMASEN,n.o., Senica - poskytovateľ zdravotnej starostlivosti so špecializáciou rádiológia v zubnom lekárstve a s útvarom pracovisko spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Zubný klasický, panoramatický röntgen:

panoramatická snímka, diaľková teleRTG snímka, intraorálna (malá) snímka

STOMASEN,n.o., Štefániková 1597/11A, 905 01 Senica

IČO: 36084361     ID poskytovateľa: P86091

riaditeľ: MUDr. Jana Gašparová

Rádiologický laborant: Jarmila Prokešová  tf:+421 34 657 1031   email: stomasen@sedent.sk

Prevádzkový čas:

Po-Pia: 8:00-12:00 hod

Zmluvy so zdravotnými poisťovňami:

VŠEOBECNÁ zdravotná poisťovňa, a.s.
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
UNION zdravotná poisťovňa, a.s.

Pracovisko spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek: rádiológia 01
Kód: P86091023501
právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť podľa § 3 ods. 4 písm. b) zákona č. 578/2004 Z. z. na základe povolenia.

Odborný zástupca: MUDr. Zuzana Grebáčová

Náš tým

  • MUDr. Miloš Orgoník
  • MUDr. Jana Gašparová
  • MUDr. Mária Brichtová
  • MUDr. Pavol Gašpar
  • Mudr. Monika Poláková
  • Bohumil Polák dipl. z. t.
  • Bc. Bohumil Polák ml.
  • Oľga Hercegová dipl. z. t.
  • Valéria Hluchá
  • Jarmila Prokešová