STOMASEN n.o

STOMASEN,n.o., Senica - poskytovateľ zdravotnej starostlivosti so špecializáciou rádiológia v zubnom lekárstve a s útvarom pracovisko spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Zubný klasický, panoramatický röntgen:

panoramatická snímka, diaľková teleRTG snímka, intraorálna (malá) snímka

STOMASEN,n.o., Štefániková 1597/11A, 905 01 Senica

IČO: 36084361     ID poskytovateľa: P86091

riaditeľ: MUDr. Jana Gašparová

Rádiologický laborant: PhDr. Zdenka Orgoníková  tf:+421 34 657 1031  

Prevádzkový čas:

Po-Pia: 8:00-12:00 hod

Zmluvy so zdravotnými poisťovňami:

VŠEOBECNÁ zdravotná poisťovňa, a.s.
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
UNION zdravotná poisťovňa, a.s.

Pracovisko spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek: rádiológia 01
Kód: P86091023501
právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť podľa § 3 ods. 4 písm. b) zákona č. 578/2004 Z. z. na základe povolenia.

Odborný zástupca: MUDr. Zuzana Grebáčová

Náš tým

† MUDr. Miloš Orgoník
MUDr. Jana Gašparová
MUDr. Mária Brichtová
MUDr. Pavol Gašpar
MUDr. Monika Poláková
MUDr. Ivan Gajdoš
Bohumil Polák dipl. z. t.
Bc. Bohumil Polák ml.
Oľga Hercegová dipl. z. t.
Valéria Hluchá
PhDr. Zdenka Orgoníková
Anna Pavlíková
Alena Vrbová
Marica Holkovičová
Zuzana Havlová
Katka Provazníková
Jana Patáková
Miriama Kocúriková
Renáta Smatanová

Priestory na prenájom